vejenbilledskole vejenbilledskole vejenbilledskole vejenbilledskole vejenbilledskole vejenbilledskole vejenbilledskole


Praktiske oplysninger


Husk, at billedskoleeleverne skal bruge gammelt tøj, når de er i Billedskolen.
De første lektioner med blyant er ikke noget problem, men når vi når til maling og tryksværte, er det ærgerligt,
hvis det går ud over det fine "søndagstøj"! Vejen Billedskole kan ikke påtage sig ansvar for skadet beklædning.
Det er ligeledes en god idé at huske at skrive navn på ting, der medbringes.
Særligt for de mindste elevers vedkommende kan det være en god idé at huske at give dem en lille madpakke med.

UNDERVISNINGEN
Der er undervisning i billedskolens lokaler på Nørregade 21, 1. sal - indgang fra Nørretorv.
Tegnehold og Tirsdagskeramik er på Troldværket, Lindegade 10 - indgang ad vindeltrappen.
Forårets sæson starter i uge 5 og byder på 10 undervisningsgange.
Efterårets sæson starter i uge 35. Hver sæson afsluttes med en fernisering.

TILMELDING HOS VEJEN KUNSTMUSEUM
Telefon: 79966940
Mail: museum@vejen.dk

PRIS OG BETALING
Pladserne fordeles efter først til mølle-princippet.
Tilmelding starter altid ved Billedskolens ferniseringer.
Pris pr. semester: 800 kr. pr. barn
Pris for sommerbilledskole: 800 kr.

Betaling senest 10. september 2023

Reg.nr. 3737 Konto nr. 3737589064 eller
MobilePay 16389

Husk at opgive navn og medlemsnummer ved betaling.

RABATORDNING:
Der ydes søskenderabat på 100 kr., således, at der for barn nr. 2 betales 700 kr.
Flerholdsrabat: Ved tilmelding til flere hold i samme semester gives 100 kr. rabat på andet og efterfølgende hold.

Ordningen gælder ikke for deltagelse på sommerbilledskole.BILLEDSKOLENS EFTERMIDDAG
Søndag den 1. oktober kl. 13-16 mødes ALLE billedskolens elever til fælles værkstedsaktiviteter.

BØRNEKULTURDAG
Gratis for ALLE. Tirsdag den 17. oktober i efterårsferiens uge 42.

FERNISERING & VÆRKSTED
Lørdag den 4. november kl. 14 er der billedskolefernisering med taler og diplomoverrækkelse.
Åbent værksted kl. 15-16.

VEJEN BILLEDSKOLE FOR VOKSNE
Raku ved keramiker Jette Löwen.
Hold A: 12. september og 3. oktober kl. 19-21-30
Hold B: 17. oktober og 7. november kl. 19-21.30.
TILMELDING – som ovenfor.

VINTERFERIENS ÅBNE VÆRKSTEDER - gratis
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i uge 7, hver dag kl. 11-15, er der Ferieværksted på Vejen Kunstmuseum.
ALLE ER VELKOMNE OG GRATIS ADGANG FOR ALLE!

SOMMERBILLEDSKOLE 2023 – uge 32

I sidste uge af skolernes sommerferie – uge 32 – leder billedhugger Sophus Ejler Jepsen og musiker Simon Voigt
Vejen Billedskoles Sommerbilledskole i Skibelundteltet, der i 2023 slåes op ved Torvet i Holsted.
Der er plads til 15 elever i alderen fra 8 år.
Sommerbilledskole per elev: 800 kr.

VIGTIGT

Ved tilmelding giver man automatisk tilladelse til, at fotografering fra billedskolens
aktiviteter kan offentliggøres på Vejen Kunstmuseum og Billedskolens hjemmesider.